معاملات ترکیبی مسکن چه آسیب ها و مشکلاتی را به همراه دارد؟