سرقفلی چیست، چگونه شکل می گیرد و چه عوامل بر آن تاثیر می گذارند ؟