مرداد ۴, ۱۳۹۸
خانه خورشیدی

خانه خورشیدی چه امکاناتی را برای ساکنان فراهم می کند؟

انستیتو فناوری استیوسن در ایالت نیوجرسی، خانه ای طراحی کرده است که با انرژی خورشیدی کار می کند. این خانه Ecohabit نام گذاری شده است و […]