شهریور ۲۴, ۱۳۹۸
احیای بافت فرسوده شهری

احیای بافت فرسوده شهری و راه های پیش روی مالکان ساختمانی

احیای بافت فرسوده شهری بافت های فرسوده به بخش هایی از محیط گفته می شود ساختمان های آن دچار ناپایداری و مقاومت بسیار پایین است. نمونه […]