شهریور ۲۱, ۱۳۹۸
سرمایه گذاری در بازار مسکن

سرمایه گذاری در بازار مسکن و زمان طلایی آن را بیشتر بشناسید

نویسنده در این مقاله سعی دارد بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را به شما معرفی کند. اگر قصد معامله مسکن داشته و یا […]
مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
معاملات ترکیبی مسکن

معاملات ترکیبی مسکن چه آسیب ها و مشکلاتی را به همراه دارد؟

این مقاله به بررسی مخاطرات معاملات ترکیبی مسکن و تبعات ورود غیرآگاهانه به آن اختصاص دارد. به همین منظور توصیه هایی به خریداران در ادامه این […]